Welkom op de website van wooninitiatief Het Thuishuis in Veenendaal
Kinderen worden groot en onvermijdelijk komt het moment dat zij hun ouderlijke woning verlaten. Dit geldt natuurlijk vroeg of laat ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Er moeten dan keuzes worden gemaakt over hoe en met wie zij willen samen wonen. Dergelijke keuzes zijn voor deze groep mensen niet gemakkelijk.
Daarom hebben wij als ouders ervoor gekozen voor onze kinderen zelf op zoek te gaan naar een kleinschalige woonvorm.
Jongeren met een handicap en hun ouders willen net als ieder ander graag zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten, de zeggenschap hebben over het eigen leven en zo volwaardig mogelijk wonen in een eigen sociale omgeving met mensen op een gelijkwaardig verstandelijk niveau.
Als ouders willen wij graag dat onze kinderen dicht bij ons blijven, daarom is er gekozen voor een locatie in Veenendaal.
Graag willen wij anderen door middel van deze website op de hoogte houden en brengen van onze weg die we zijn ingegaan.